• www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn
  • www.thietbibenhvien.vn

Công trình

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM

Đăng lúc: 01-08-2014 09:45:52 AM - Đã xem: 1645

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công các hạn mục tại Công trình Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP HCM với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng.

Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa

Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa

Đăng lúc: 11-10-2014 01:06:57 PM - Đã xem: 1135

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công các hạn mục tại Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa với tổng giá trị 13 tỷ đồng.

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

Đăng lúc: 11-10-2014 02:03:18 PM - Đã xem: 1336

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công các hạn mục tại Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang với tổng giá trị 32 tỷ đồng.

Bệnh Viện Đa Khoa TP Cần Thơ

Bệnh Viện Đa Khoa TP Cần Thơ

Đăng lúc: 11-10-2014 02:18:13 PM - Đã xem: 1053

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công hạn mục Tay vịn tại công trình Bệnh Viện Đa Khoa TP Cần Thơ với giá trị 1,8 tỷ đồng.

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Đăng lúc: 13-10-2014 01:34:30 PM - Đã xem: 1067

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công các hạn mục tại Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai với tổng giá trị 6,7 tỷ đồng.

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Miền Đông

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Miền Đông

Đăng lúc: 04-08-2014 11:47:35 AM - Đã xem: 1776

CTY Mộc Thành Văn Chúng tôi cung cấp và thi công hạn mục Tay vịn tại Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Miền Đông với giá trị 630 triệu đồng.